SEKTEN: terrorisme onder de radar

ARTIKEL | 3 min. read

Sekten, we kennen ze veelal van films of onwerkelijke mysterieuze verhalen ergens ver weg aan de ander kant van de wereld. Vreemde groeperingen in dezelfde klederdracht. Aan het hoofd een charismatische goeroe die altijd het laatste woord heeft, en waar vreemde rituelen gebeuren met psychische problemen, seksueel misbruik, financieel en verlies van identiteit tot gevolg.

©Foto Brett Jordan – I am the path – Ik ben het pad

Maar laten we deze extreme groeperingen even beter nuanceren en omschrijven en terugbrengen naar de orde van de dag. De recente coronacrisis heeft opnieuw heel wat alarmbellen doen afgaan, en dit was toen en ook nu vooral zichtbaar bij op het eerste zicht groeperingen die wellness en gezondheid aanbieden. Niet alleen religieuze groepen hebben soms de kenmerken van een sektarische beweging, maar ook achter de muur van een brave burgerwoning kunnen mensen in een kwestbare positie in dergelijke groepen terechtkomen. Hetzij in kleinere groepjes waar men dan bijvoorbeeld via Ayahuasca (psychoactief brouwsel dat zowel als sociaal als ceremonieel spiritueel medicijn wordt gebruikt door inheemse volkeren uit het Amazonegebied) of Magic Mushrooms het genezen van de ‘zieke’ psyche belooft. Hoewel er ook veel bericht wordt over de zinvolle werking van dergelijke middelen, is er een grote voorzichtigheid geboden, omdat een professionele begeleiding hierin steeds essentieel is. Alleen kan tegenwoordig iedereen zich zomaar een sjamaan , (gezondheids)coach of mentor noemen – er is namelijk helemaal geen tot weinig controle op in België. En deze praktijken worden al helemaal niet opgevolgd wanneer het misgaat.

NIET HOE MEN ZICH NOEMT, MAAR HOE MEN ZICH GEDRAAGT

Het IACSSO (Informatie- en Adviescentrum inzake Schadelijke
Sektarische Organisaties), onderdeel van de Federale overheidsdienst Justitie, opgericht door de wet van 2 juni 1998 als gevolg van de aanbevelingen van het Parlementair Onderzoek met het oog op de beleidsvorming  ter bestrijding van de onwettige  praktijken van de sekten en van de  gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen, maakte een praktische publieke handleiding Is dat een sekte? die de belangrijkste kenmerken ervan weergeeft.

Toch kan ook het contact met een bedenkelijke groepering schadelijk zijn, zelfs al zijn niet alle kenmerken op het eerste zicht aanwezig. Wanneer degene die in een groepering met schadelijke kenmerken terecht komt, of familie of een partner/vriend heeft die zich daarbij heeft aangesloten, en verontrustend en afgescheiden gedrag vertoont, kan dit al een eerste aanwijzing zijn dat de groep niet gezond en onbetrouwbaar is.

Soms zijn mensen onzeker over zichzelf, of door omstandigheden even de weg kwijt en op zoek naar zichzelf. Wanneer zij dan in de verkeerde handen terecht komen zijn zij als een vogel voor kat. De rekrutering binnen groeperingen met sektarische kenmerken gebeurt vaak heel onschuldig en warm, en ook subtiel en langzaam. Het is pas na een tijd, wanneer de leider van de groepering vat krijgt op je geest, soms ook je lichaam en je geld, dat er zich ernstige problemen gaan voordoen. De destructieve impact, die het vast komen te zitten in een groepering met sektarische kenmerken teweegbrengt, krijgt te weinig aandacht en is zorgwekkend. In sommige gevallen heeft een sekte zo’n sterke invloed op een individu, dat die psychisch volledig verzwakt, er daardoor moeilijk uitgeraakt en in een vicieuze cirkel terechtkomt, en zelfs zelfdoding tot gevolg heeft.

JONGE MENSEN ZIJN BELANGRIJKE DOELGROEP

De sektarische wereld speelt zich vaak af onder de radar, en veelal speelt ze in op het emotionele en psychische leven van een persoon. Wanneer sekten een dubbele functie uitoefenen op iemand zijn of haar leven, komen slachtoffers hiervan soms in een tweestrijd met zichzelf terecht. Langs de ene kant heeft men niet meer het gevoel alleen te zijn en ergens deel van uit te maken, langs de andere kant isoleert men zich stelselmatig van naasten buiten de groep (gemotiveerd door de goeroe of leider), en voelt men zich buiten de groep meer en meer onbegrepen. Daardoor krijgt men een afhankelijkssituatie, die mensen aan elkaar en aan de sekte bindt. Geheimen en persoonlijke dingen worden gedeeld, waardoor men het gevoel heeft in een vertrouwde omgeving te zijn.

Wanneer men in dergelijke omgeving opgroeit duurt het loskomen lang, ook de hulpverlening nadien (als men er al uitkomt) kan jaren aanslepen. Aangezien jonge mensen; adolescenten, maar ook kinderen (indien zij hier door gezinsleden in worden meegenomen) nog in volle ontwikkeling zijn, vormen zijn een zeer kwetsbare doelgroep, waar ook vaak op gemikt wordt. Deze zijn in die fase van hun leven manipuleerbaar, en makkelijk te misbruiken. Preventie naar deze doelgroep is dan ook essentieel, maar krijgt over het algemeen te weinig aandacht.

Goeroes met geitenwollen sokken blijken vaak wolven in schaapsvacht te zijn, dol op cash

Philippe De Baets

BESTRIJDING VAN SEKTEN GEEN PRIORITEIT IN BELGIË

Volgens de laatste politiesstudies (derde kwartaal 2021) rond sektarische bewegingen en ontsporingen in die richting, zijn er geen krachtige beleidsmaatregelen die dit onderlijnen. Zowel in België als Nederland is dit geen politieke prioriteit meer. Mede door het extremisme, het terrorisme en de aanslagen van de afgelopen jaren is in ons land onvoldoende budget vrijgemaakt om aan sektenbestrijding te doen. Daar zit de komende jaren ook weinig verandering in te komen. Maar niet allen bij ons, ook in Nederland werd het sekte meldpunt (Sektesignaal) in januari 2020 afgeschaft, omdat het ministerie van justitie de subsidie zelf heeft stopgezet. Daar leek er te weinig interesse voor het probleem. Toch blijken ook malafide wellness coaches, yoga teachers en spirituelen met slechte bedoelingen vaak over de grens hun publiek te zoeken. Het komt er dan uiteindlijk op neer dat we meer aan zelfpreventie zullen moeten gaan doen.

Volgens Philippe De Baets, die in België mee de initiatiefnemer was van de studienamiddag rond sektarische bewegingen op 16 september 2021 en meewerkte aan het boek politiestudies 2021, is het niet alleen het IACSSO die aan de alarmbel trekt. “Ook het Zwitserse Infosekta en het Franse Miviludes, experten en gespecialiseerde hulpverleners, maar evenals onderzoeksjournalisten en politici van vooral liberale en sociaal-democratische strekking drukken op de problematiek.”

Magistraten deinzen volgens De Baets terug voor deze problematiek omwille van de grondwettelijke gewaarborgde godsdienstvrijheid. De meeste sekteleden treden vrijwillig toe, maar bevonden of bevinden zich vaak in een bijzonder kwetsbare positie en hopen dat hun nieuwe omgeving soelaas zal bieden. ”Sekten maken net misbruik van deze zwakke positie om te rekruteren en ze te bombarderen met enthousiaste en warme boodschappen, maar mentale manipulatie is niet zo eenvoudig te bewijzen. In een aantal zaken werden zelfs kabinetten van toppolitici benaderd door sektarische groeperingen. Dat was onder meer het geval met Sahaya Yoga die zelfs een rechtszaak aanspande tegen het IACSSO”, vertelt De Baets nog.

De Baets benadrukt de toenemende individualisering en commercialisering van zingeving en spiritualiteit. “Eén van de voorbeelden die ik hierover uitwerkte was een kritisch stuk over ‘mindfulness’. Voor holle slogans moet vaak snel en veel harde valuta worden neergeteld in het bedrijfsleven, maar ook in de, op het eerste zicht, alternatieve milieus.”

Bronnen: eigen onderzoek rond sektarische bewegingen en machtsmisbruik / IACSSO / Cahiers Politiestudies jaargang 2021 van Gompel & Svacina.

Artikel: Sofia Van Nuffel

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen meteen vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Ethiek in de zorg: thuisverpleging rond de kerktoren verdwijnt

ARTIKEL | 2 min. read

De zorgsector komt dankzij de corona crisis opnieuw onder de aandacht. Dat er tekorten waren aan personeel in de zorg is al langer gekend, maar zijn we ook nog ethisch bezig binnen deze sector? Waar moeten we op letten om zeker te zijn van kwaliteitsvolle en betrouwbare thuisverpleging? En hoe weet je als verpleegkundige of zorgkundige dat je te maken hebt met een moneymaker die kwaliteit aan zijn laars lapt?

©Foto Danie Franco- person’s hands in shallow focus

Christine Van Cante uit Opwijk is sinds 2015 kwaliteitsmanager voor Mederi, een erkende dienst voor zelfstandige thuisverpleegkundige praktijken, met een ISO 9001 Lead Auditor certificaat op zak. Ze was gedurende 24 jaar verpleegkundige, de laatste 6 jaar daarvan zorgcoördinator bij het OLV te Aalst (campus Asse). Ze gaf in 2014 les aan de Bacheloropleiding verpleegkundigen op de Erasmushogeschool te Brussel. Door haar jarenlange ervaring als zelfstandig verpleegkundige en expert in het vak, zag ze het grote personeelstekort al langer, maar ziet ze daarnaast nu ook de ethische problemen toenemen.

Vijf organisaties (het Wit-Gele Kruis, i-mens, Mederi, ZorgConnect en de VBZV (Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandig Verpleegkundigen) tekenden op 10 februari 2022 een ethisch charter voor de thuisverpleging in Vlaanderen. Daarmee trachten ze de misbruiken in de sector aan te pakken. Een deontologische code was er niet, maar werd eerder informeel toegepast. Met het charter willen zij een grote stap vooruit op vlak van kwaliteit.

“Het charter zegt dat we ons extra gaan engageren om objectief, transparant en kwalitatief om te gaan en te communiceren met patiënten, medewerkers in de thuisverpleging, zorgpartners en de overheid”, benadrukt Van Cante. “Het ethische zorgondernemerschap zal de komende tijd een grotere rol gaan spelen.”

Onethische praktijken gemeld

“Tijdens de eerste coronagolf werden huisartsen benaderd door een commerciële groep die in ruil voor het uitdelen van mondmaskers en handschoenen patiënten trachtten te krijgen”, zegt Van Cante.

“Thuisverpleegkundigen, die al jaren werkzaam zijn in instellingen, melden ons dat commerciële thuisverplegingsgroepen afspraken maken met de directie van die instellingen. Zij kunnen dan kiezen om zich daarbij aan te sluiten ofwel de samenwerking te stoppen. Het probleem hierbij is dat de verpleegkundigen hun werk niet meer onafhankelijk kunnen doen, maar die moeten dan volledig de handleiding van die commerciële praktijken volgen. Je bent dus niet meer echt zelfstandig en kan je naam van je eigen praktijk niet behouden. Wil je deze groep verlaten, dan moet je een grote som geld neerleggen. Het is dus uitkijken geblazen”, vertelt Van Cante. “Een gevolg daarvan is, en dat horen we dan nadien van familieleden van de zorgbehoevenden, dat de zorg niet meer dezelfde kwaliteit heeft. Een voorbeeld daarvan is dat mensen soms gedurende de hele nacht dezelfde bevuilde pamper aanhouden. We horen soms echt mensonterende toestanden”, aldus Van Cante.

‘Jammer genoeg zijn er commerciële thuisverplegingsgroepen die grote sommen geld neerleggen om patiënten te hebben of om bestaande praktijken op te kopen’

Rode vlaggen

Van Cante: “Het probleem is dat je als buitenstaander aanvankelijk geen verschil opmerkt tussen correcte en onethische thuisverpleging. Deze laatste maken naar buiten toe reclame dat ze heel menselijk zijn, maar daarachter schuilt een niet zo ethisch plan. Een betrouwbare verplegingspraktijk is meestal aangesloten bij de VBZV, en je kan best altijd eerst je mutualiteit bevragen als je thuisverpleging nodig hebt. Online zoeken naar thuisverpleging raad ik eerder af.”

Volgens Van Cante is in de manier waarop commerciële thuisverplegingsgroepen de zorg doen en factureren een verschil merkbaar. Men gaat bijvoorbeeld niet te veel langs bij patiënten, en als ze extra langs moeten gaan, betaal je als patiënt extra. “Ze zetten zo weinig mogelijk mensen in, maar profiteren wel van de riziv-vergoedingsnomenclatuur om op die manier zoveel mogelijk winst maken.”

Gedaan met papieren schriftjes

Om de samenwerking tussen verschillende zorgverleners transparanter en makkelijker te maken, moet nu de ID verplicht ingelezen worden. Daar wordt alle toegediende zorg verzameld. Alle beroepen in de gezondheidszorg, ook de niet-conventionele moeten zich daaraan houden. Iedereen die met patiënten werkt is verplicht een patiëntendossier bij te houden. Dat gaat elektronisch en is overal hetzelfde (zoals het rijksregisternummer, e-mail, doorverwijzingen, antecedenten, observaties (voor verpleegkundigen), …). “Iedereen die in de zorg werkt gaat ook een portfolio moeten bijhouden – dit is een register waar je onder andere levenslang leren opslaat. Er moet ook instaan met wie je samenwerkt. Dat gaat publiek consulteerbaar zijn. Men is dat momenteel nog volop aan het uitwerken, maar is nu nog niet in voegen. Binnenkort is het dus gedaan met de papieren schriftjes”, zegt Van Cante.

“De betaling voor thuisverpleegkundigen moeten ook correct zijn. Die worden voornamelijk vergoed vanuit de ziektevergoeding. Bij opdrachten voor tijdelijke ondersteuning bij bijvoorbeeld laboratoria, woonzorgcentra en huisartsen worden veel te vaak lage vergoedingen gehanteerd. Deze moeten kostendekkend zijn – zo gaat die vergoeding via het charter naar 47,25euro/uur”, vertelt Van Cante nog.

Het charter voor ‘Ethisch zorgondernemerschap in de thuisverpleging‘, kan je hier nalezen.

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen meteen vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Actieplan grensoverschrijdend gedrag in de Belgische mediasector is een feit

Artikel | 1 min. read

Sinds 2017 nemen de verhalen over grensoverschrijdend gedrag in de media toe. Het taboe om erover te praten mag dan wel stilaan overal wegvallen, een oude cultuur van het aanvaarden van grensoverschrijdend gedrag zit er nog al te vaak in. Het nieuwe actieplan dat vandaag gelanceerd werd moet daar verandering in brengen.

©Photo Michelangeloop

Enkele zware schandaalverhalen in de mediasector – want zo gaat het meestal vooraleer echte actie ondernomen wordt – hebben geleid tot een stevig actieplan. Samen met belangrijke spelers uit de mediasector heeft minister Dalle, Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, dat plan vandaag voorgesteld. De Vlaamse regering maakt 100.000 euro extra vrij om het uit te voeren. De mediasector zal het moeten ondertekenen, maar het zal ook van nabij moeten worden opgevolgd, want we weten allemaal dat praktijk en theorie op papier vaak mijlenver uit elkaar liggen.

De bereidheid van leidinggevenden in de mediasector lijkt er op het eerste gezicht te zijn, nu moet het alleen nog in de praktijk worden gebracht. Onder grensoverschrijdend gedrag valt niet alleen seksueel ongepast gedrag, maar ook andere vormen van intimidatie, zoals psychisch intimiderend gedrag.

Hoe ziet het plan eruit en wat wordt er van de media verwacht?

De nadruk ligt op preventie en daarom is er veel aandacht voor de opleiding van vertrouwenspersonen en omstaanders. De sector ontwikkelde een toolbox met concrete tools op maat van de Vlaamse mediasector. Dit moet gegoten worden in een beleidsplan voor kleine en grote mediaspelers. Het is de bedoeling om een volledige cultuuromslag in de sector te bewerkstelligen. Het is ook belangrijk om omstaanders te activeren zodat ze niet alleen toekijken, maar aan de alarmbel kunnen trekken als ze grensoverschrijdend gedrag opmerken. Er is een vlaggensysteem, dat al wordt gebruikt in de podiumkunstensector, waarin duidelijk kan worden gemaakt wanneer grensoverschrijdend gedrag een rode vlag is. Er worden vertrouwenspersonen en intimiteitscoördinatoren (zorgt voor de mentale en fysieke veiligheid van de acteurs en de hele cast en crew op de set) ingezet. Ook hiervoor worden opleidingen verzorgd.

Naast het plan is er ook een engagementsverklaring van de mediaspelers om grensoverschrijdend gedrag krachtdadiger aan te pakken.

Bron: Mediarte / Kabinet van de Vlaamse minister voor Media.

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Doe mee aan ons tweedelig lezersonderzoek

Van wie je bent tot wat je verwacht van onafhankelijke media en waar jij samen met ons aan wil werken?

Innovatie: een trendy woord, maar wat is dat nu eigenlijk?

Artikel | 3 min. read

Er gaat geen dag voorbij of je hoort allerlei woordcombinaties met innovatie. Terwijl enkele jaren geleden het woord ook wel al viel, is het nu een must om innovatief te zijn wil je mee kunnen met de nieuwe tijd. De Vlaamse overheid promoot het voor ondernemingen en organisaties, maar hoe innoveren zij zelf?

We steken hiervoor ons licht op bij Martin Ruebens, een Assenaar die sinds 1990 werkt voor de Vlaamse overheid en doorheen zijn hele loopbaan rond trajecten werkt die vernieuwing en transformatie brengen. Hij zet in zijn manier van denken en leiding geven niet alleen een innovatieve, maar ook een eerlijke bril op.

©Foto Andreas Berheide – New ideas or transformation concept with crumpled paper balls and a crane.

“We gaven vóór de coronacrisis vooral aandacht aan het digitale innoveren, zoals het invoeren van nieuwe technologieën, nieuwe digitale communicatiemiddelen en de manier waarop we onze processen en diensten ontwerpen en vorm geven”, zegt Ruebens, die sinds september 2020 projectleider is van het netwerk ‘innovatief beleid’ bij de Vlaamse overheid. Eerder was hij secretaris-generaal van het departement kanselarij en bestuur, het kabinet dat het dichtst staat bij de minister-president.

De laatste vijf jaar heeft hij binnen dat departement vooral gewerkt rond leiderschap en innovatie. Het idee was om af te stappen van een hiërarchisch systeem en over te gaan op zelfsturende teams. In 2019 was er bij de regeringswissel ook een wissel van administraties en werd het departement opgeheven. Er werd hem toen gevraagd om een traject rond innovatie op te starten. Die rol neemt hij tot op vandaag op zich. Die vraag hing ook nauw samen met de pandemie, die geleerd heeft dat zowel de overheid als de burger ook niet altijd weten hoe om te gaan met dergelijke crisissen.

“We moeten durven afstappen van onze huidige manier van denken en leven, willen we opgewassen zijn tegen de hindernissen die nog voor ons liggen”, geeft Ruebens toe, “een eerste stap is toegeven dat niemand het eigenlijk weet, maar daar is niet iedereen zomaar toe bereid. Wanneer je alles op voorhand in plannen vastlegt, is er weinig ruimte om snel te schakelen. Je moet een zekere flexibiliteit inbouwen. Dat gaat makkelijker als je een innovatieve bril opzet.”

‘We moeten niet alleen leren uit het verleden, maar ook uit de toekomst’

“Ondanks tientallen rapporten die ervoor gewaarschuwd hebben dat we wereldwijd meer en meer te maken zullen krijgen met dergelijke crisissen, was men er toch niet op voorzien”, zegt Ruebens. Elke administratie binnen de Vlaamse overheid heeft zijn crisisbeheersplan waarin verschillende scenario’s worden beschreven worden. Dat zijn meestal plannen die in functie staan van dingen die intern verkeerd kunnen lopen. Maar nu had men plots te maken met een virus als externe factor. “Op politiek vlak laat men zich meestal drijven door de waan van de dag. Het vertrouwen in de overheden heeft daardoor een diepe deuk gekregen. Men moet als overheid snel kunnen schakelen in dergelijke crisissen.”

Terwijl er volgens Ruebens intern echt hard gewerkt wordt aan oplossingen, is dit niet zichtbaar voor de burger. De administraties van de Vlaamse overheid zijn omvangrijk en op vele domeinen tegelijk actief. Volgens Ruebens zijn er nog veel behoudsgezinde medewerkers, maar ook heel wat gedreven en gepassioneerde mensen die mee zijn met de tijd en die volgens innovatieprincipes willen werken. “Het probleem is dat onze mensen binnen de eigen administratie wel al innovatief bezig zijn, maar daarin vaak eenzaam opereren. We willen hen niet alleen met elkaar in contact brengen zodat ze elkaar kunnen inspireren, maar ook om zich sterker te voelen zodat ze binnen de eigen entiteit aan de slag kunnen gaan”, vertelt hij nog.

Ruebens haalt voor zijn innovatieve ideeën ook inspiratie uit Finland en verwijst naar een opmerkelijke aanpak van een humble governement. Dit is een nederige benadering van beleidsvorming die de regering kan helpen bij het opbouwen van echt langetermijnbeleid bij het aanpakken van ‘nare problemen’, waar men volledig afstapt van de illusie van een top-down sturing.

Om aan innovatie te doen moet je volgens Martin Ruebens verder denken dan enkel aan het verbeteren van een product of dienst. Hij geeft ons nog vier belangrijke kenmerken mee die essentieel zijn bij het innoveren en ook doorgetrokken kunnen worden naar bedrijven, organisaties en op persoonlijk vlak:

1.      Creatief en nieuwsgierig luisteren naar ideeën die in het werkveld zitten.

Je verzamelt bottom-up ideeën. Je spreekt en werkt samen met mensen die in het werkveld staan. Innoveren in de zorg bijvoorbeeld, betekent dat je moet luisteren naar de mensen die dagelijks  in de zorg staan. Als beleidsmaker moet je nieuwsgierig zijn naar de ideeën van deze mensen; de bedoeling is dat je minder gaat werken vanuit concepten en theoretische kaders. De huidige manier van beleid maken wordt daarmee uitgedaagd.

 2.      Leren van en experimenteren met het idee.

Je legt de oplossing van een maatschappelijk probleem of een dienstverlening op voorhand niet vast. Door het experimenteren met verschillende oplossingen tegelijkertijd kom je snel tot het inzicht wat er wel en niet lukt.

 3.      Je vertrekt niet alleen vanuit je eigen wijsheid, maar je zet ook een empathische bril op.

Je neemt de wijsheid van de doelgroep mee en houdt hiermee rekening in je beleidsbepaling. Je gaat met de blik van buiten naar je eigen organisatie kijken. Een doelgroep kan meedenken in het zoeken naar oplossingen van problemen in de samenleving. Een empathische bril opzetten kan er ook voor zorgen dat je soms moet behouden wat er is. Zo kan je mee bepalen hoe bepaalde beleidsthema’s over de jaren heen kunnen bewegen. We moeten niet alleen werken met de oplossingen van vandaag, maar ook kijken naar mogelijke toekomstige evoluties en welke prognoses je kan verwachten. Niet alleen leren uit het verleden, maar dus ook leren uit de toekomst. Als overheid kunnen we dat laatste nog niet zo goed.

4.     Niet alleen de overheid is aan het woord.

Ze gaan in de plaats daarvan een partnerschap aan met verschillende partijen om te kijken hoe samen een probleem opgelost kan worden.

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Over schoonheid: denken of voelen we haar?

ARTIKEL | 3 min. read

Het is ondertussen wel duidelijk: de culturele en creatieve sector zijn het ergst getroffen door de coronacrisis. Creatievelingen en artiesten die ervan moeten leven, hebben zich tevreden moeten stellen met brood, water en digitale acrobatie. Meer dan ooit komt naar voor waar de prioriteit ligt en dat betekent voor deze sectoren een zware dobber.

Maar wat doen jonge mensen, die volop toekomstplannen maken in deze sector en studeren als cultuureducator of leerkracht in het artistieke onderwijs, waar ze creatievelingen en artiesten warm moeten maken voor een creatieve loopbaan? Hoe kunnen zij, ondanks alles, toch blijven geloven in de waarde van cultuur en schoonheid?

Schoonheid is een kunst

Afgelopen najaar werd ik gecontacteerd door vier studenten van de Arteveldehogeschool die werkten aan een onderzoek voor hun paper. Al snel werd duidelijk dat zij zich door deze crisis niet in een hoekje laten duwen en gedreven op zoek gaan naar de waarde van schoonheid. Ze onderzochten voor hun bachelor in het Secundair Onderwijs – Project Kunstvakken – de vraag: “Hoe kan een verhaal/context een object/(kunst)werk mooi maken of een gevoel oproepen bij de toeschouwer?” Hier werd dieper ingegaan op schoonheid en in het bijzonder op het gevoel hierbij.

In een TED TALK van 2011 legt Richard Seymour, een Brits industrieel designer, uit hoe je op verschillende manieren naar schoonheid kan kijken of kan voelen. Door de context bij een ‘banale’ tekening te vermelden, krijgt het plots een andere betekenis. Hieruit kan je afleiden dat een context een object/(kunst)werk mooier kan maken.

TED TALK op YouTube – Richard Seymour: How beauty feels

Beauty is in the eye of the beholder

Wat als schoon aanzien wordt is dus afhankelijk van de context en het verhaal dat iemand eraan geeft. Maar ook de waarnemer of kijker is de laatste beoordelaar die een werk kan zien als mooi of niet.

Verschillende filosofen gaven daar hun eigen theorie aan. Immanuel Kant, een Duits filosoof uit de 18e eeuw zei dat er altijd een belang is bij iets mooi te vinden, zoals het gevoel van behagen als we aan een object denken (esthetisch oordeel). Dat is natuurlijk afhankelijk van de voorkeuren en ervaringen van de toeschouwer. Niet iedereen krijgt hetzelfde gevoel bij het zien van een object/(kunst)werk. Daartegenover staat het kennisoordeel, dat gaat over de daadwerkelijke eigenschappen van het object/(kunst)werk.

David Hume, een Schots filosoof van dezelfde tijdsperiode, het best gekend voor zijn zeer invloedrijk systeem van filosofisch scepticisme en naturalisme, zei dat schoonheid geen kenmerk van het object zelf is, maar door de ogen van de waarnemer zijn bestaansrecht krijgt. Een object/(kunst)werk esthetisch beoordelen is belangeloos en door de context die achteraf gegeven wordt bij een bepaald object/(kunst)werk kan het perspectief plots veranderen.

©Foto Misflits – Schoonheid kan zich soms schuilhouden in een klein hoekje
©Foto Misflits – voorbeeld van een object met context – ‘toiletpapier in tijden van Corona’

Volgens Roger Scruton, een Engels conservatief filosoof, die vorig jaar overleed, is schoonheid altijd afhankelijk van de ervaring die de toeschouwer krijgt of van de ervaring die de toeschouwer zich herinnert.

Er kan geconcludeerd worden dat een context of verhaal een object/(kunst)werk mooi kan maken of een gevoel kan oproepen.

Bekijk een werk zonder de achterliggende waarde of historie erachter te ontdekken. Bekijk het werk nogmaals, deze keer met die extra informatie. Heeft de informatie meer schoonheid in het werk gelegd? De vier studenten roepen op om zelf op onderzoek te gaan en dit voor jezelf te bepalen, want at the end of the day zit ‘Beauty in the eye of the beholder’.

Een kort stukje uit het interview dat ze met me deden over schoonheid, de context, algemeen en binnen mijn vakgebied ‘schrijven’

Artikel: Sofia Van Nuffel

Foto’s: Misflits

Studenten die dit vraagstuk onderzochten: Debeuf Jana, Priem Jana, Simons Cassandra & Van Brussel Lies.

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Watersnood in Vlaams-Brabant Deel 2

ONDERZOEK | 6 min. read

Toen inwoners uit Vlaams-Brabantse gemeenten op 20 mei 2020 de individuele waterkraan moesten dichtdraaien, bleek dat water op andere plaatsen in hun gemeente vrijelijk kon wegvloeien. Aanzienlijke verschillen in het waterbeheer duiden erop dat gelijkschakeling van het waterbeleid en handhaving dringend nodig zijn.

©Foto Louis Lammertyn

Tijdens de waterschaarste van afgelopen voorjaar kwamen tegenstrijdigheden in het gemeentelijke waterbeheer duidelijk naar de oppervlakte. De droge kranen en extra strenge droogtemaatregelen waren bij de overheid de doorslag om het Vlaamse waterbeleid onder de loep te nemen en werk te maken van structurele plannen.

Bewuster omgaan met water

Verzuchtingen van de burger

Inwoners van verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten delen op sociale media volop hun onbegrip bij het waterbeheer binnen de eigen gemeente. Meestal gaat dit over bemalingswater (water opgepompt bij bouwwerven om een project bouwklaar te maken) dat rechtstreeks in de riolering wordt geloosd, maar ook over het besproeien van gemeentelijke sportvelden, grasvelden en té groene voortuinen tijdens perioden van droogte. Deze frustraties worden alleen maar groter wanneer strenge droogtemaatregelen worden opgelegd. Er lijkt weinig actie te komen en nog minder controle op overtredingen. Het vertrouwen in de eigen gemeente lijkt op zo’n moment helemaal zoek.

Begin juni 2020 verscheen in de pers dat inwoners uit Sint-Amandsberg (Gent) het beu waren dat er zoveel werfwater wegstroomde in de riool. Burgers hebben toen zelf een tankwagen gehuurd en duizenden liters water gered en verdeeld. Ook in Merchtem (Vlaams-Brabant) voelden buurtbewoners zich geroepen om zelf het heft in handen te nemen bij het ondergaan van deze waterverspilling. Het besef van de waarde van water begint op dergelijke momenten pas echt door te dringen.

1.Foto van een inwoner uit Merchtem op social media op 30 mei 2020 – Waterbron bemalingswater ter beschikking gesteld door en voor buurtbewoners
3.Foto van een inwoner uit Merchtem op social media op 31 mei 2020 – De vaten worden groter
2.Foto van een inwoner uit Merchtem op social media op 31 mei- Buurtbewoners vangen opgepompt werfwater op in lege bidons
4.Foto van een inwoner uit Merchtem op social media op 3 juni – De eerste tankwagen van de gemeente gesignaleerd

België behoort volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) tot de slechtste landen wat betreft de balans tussen waterbevoorrading en de vraag naar water. Ze verzamelen data van Europese lidstaten die deze gegevens gebruikt om de belangrijkste trends in de lidstaten te analyseren. De laatst gepubliceerde gegevens bij OESO voor België hebben betrekking op 2013 of het laatste beschikbare jaar. Gegevens van vóór 2009 zijn niet in aanmerking genomen. Hieronder zie je dat het OESO gemiddelde (groene balk) 9.8% is, terwijl het voor België 31% (rode balk) is. We gebruiken dus een aanzienlijk aandeel van de beschikbare waterhoeveelheden. Spanje (33.6%) en Israël (50.2%) scoren nog hoger.

Bron: OESO – Zoetwateronttrekkingen en zoetwatervoorraden. De intensiteit van het gebruik van zoetwaterbronnen (of waterstress) heeft betrekking op de bruto-onttrekkingen van zoet water aan grond- of oppervlaktewateren, uitgedrukt in % van de totale beschikbare hernieuwbare zoetwaterbronnen (inclusief de instroom van water uit buurlanden)

België heeft maar een beperkte waterbeschikbaarheid per inwoner omwille van hoge bevolkingsdichtheid, hoog gebruik voor de industrie, intense landbouw en veeteelt. Zoals je hieronder kan zien is de waarde voor België 65.4 m³ (rode balk), en het OESO gemiddelde 116.2 m³ (groene balk). Landen die nog lager scoren zijn: Estland, Polen , Slovakije, Tsjechië, Hongarije, Duitsland en Denemarken.

Bron: OESO – De zoetwateronttrekking voor de openbare voorziening wordt uitgedrukt in kubieke meter per hoofd (capita) van de bevolking per jaar

Heel wat burgers, veelal groene initiatieven en gemeenteraadsleden die sterk begaan zijn met de waterproblematiek kaarten het al langer aan. Het waterbeleid staat in veel gemeenten nog ver achterop.

Ook experts slaan voor deze problematiek al langer op tafel. Het lijkt haast onwerkelijk, omdat België toch meestal aanzien wordt als een land waar het veel regent en overstroomt. Maar de hele waterkringloop zit complex in elkaar en vraagt op vele fronten grondige bijsturing. ‘Toen afgelopen voorjaar enkele dagen geen water uit de kraan kwam in Overijse, is de bom ontploft’, zegt Marijke Huysmans, Hoogleraar grondwaterhydrologie bij de VUB. ‘Ik krijg regelmatig berichten en mails van gemeenten en burgers die vragen hoe en wat ze nu al kunnen doen. Er is vanuit gemeenten en burgers wel vraag naar duidelijke handvaten. Bij deze complexe materie gaat het vaak eerder over onwetendheid dan over slechte wil.’

Hieronder zoomen we beknopt in op enkele Vlaams-Brabantse gemeenten die gemene delers en verschillen tonen in aanpak. Niet alle gemeenten die voor dit onderzoek werden benaderd hebben gereageerd. Via gemeenteraadsverslagen die openbaar te raadplegen zijn via de website van je eigen gemeente, kan je zelf heel wat informatie over de stand van zaken rond dit thema terugvinden.

Aanpak hangt af van prioriteiten gemeente

Meldingen en klachten omtrent waterbeheer gericht aan de gemeente, worden meestal wel besproken op een gemeenteraad, maar concrete actie en terugkoppeling wordt niet altijd ondernomen. Terwijl sommige gemeenten er al langer aandacht aan geven, zijn andere gemeenten nog niet begonnen aan de opmaak van een droogte -of hemelwaterplan (brengt de situatie in kaart van wat men doet met het hemelwater en de aanpak bij droogte). Sommige gemeenten wachten ook liever op structurele richtlijnen van hogere hand.

Naar aanleiding van wat er zich afspeelde in Vlaams-Brabant zag je op gemeenteraden van eind mei of eind juni 2020 dat de droogte vaak last-minute als extra agendapunt werd toegevoegd. Dit werd dan in de meeste gevallen besproken binnen het kader van aanpassingen van het reglement rond bemalingswater bij het uitreiken van bouwvergunningen, omdat hierover de meeste klachten kwamen.

De gemeente Overijse, die ook aandeelhouder van De Watergroep is en vorige lente een van de ergst getroffen gemeenten was van de wateronderbrekingen, beschikt over een snel werkend crisisplan bij watersnood (zie deel 1). Zij zouden voor een deel van de gemeente reeds over een basishemelwaterplan beschikken. Zij hebben verschillende waterstations die vernieuwd moeten worden en werken momenteel aan een gloednieuw waterproductiecentrum op een zeer hoge locatie, hetgeen technisch gezien ideaal gelegen is.

Zemst was de tweede gemeente die beschikte over een hemelwaterplan. Er komt nu een tweede hemelwaterplan aan waarbij klimaatadaptatie centraal staat. De waterbemalingsregels werden ook aangepast. Verder hebben ze concrete onthardingsplannen op verschillende vlakken en een bomenplan en zijn bezig met een gebiedsvisie Open Ruimte in Zemst (ORIZ) dat met groen en blauw in de gemeente bezig is.

Een gemeente is dikwijls verblind door de kleur van de eigen bril waardoor men teveel kijkt en denkt op korte termijn

Fred Van Santfoort

Grimbergen nam het verbruik van grond -en leidingwater in zijn gemeenteraad van 28 mei op in het kader van het onderhoud van zijn voetbalterreinen. Een aantal buurtbewoners meldden op 4 mei via een brief dat in maart en april gedurende verschillende weken volop grondwater opgepompt werd ter besproeiing van de voetbalvelden in Humbeek. Het gemeentebestuur ging hiermee in overtreding met wat Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel in 2019 op vraag van buurtbewoners eerder had meegedeeld: “Iedereen die grondwater oppompt, dient over een omgevingsvergunning te beschikken. De enige uitzonderingen zijn voor huishoudelijk gebruik van maximum 500 m³ per jaar en voor handpompen.” Voor KFC BorgtHumbeek was er geen grondwater-vergunning gekend voor de velden aan de Nachtegaallaan. Dit oppompen werd pas op 15 april stopgezet na herhaaldelijke vraag. Er werd toen overgeschakeld naar leidingwater via een standpijp voor het vullen van buffervaten om het pas ingezaaide hoofdveld te kunnen vrijwaren. Tussen 15 april en 13 mei kwam een 1.500 m³ water (1.500.000 liter) kostbaar drinkwater op de groene grasvelden terecht. Voor het leidingwaterverbruik op de andere voetbalvelden had men geen cijfers, maar samengeteld zou in die periode hiervoor een grote hoeveelheid leidingwater zijn verbruikt. De geloofwaardigheid om de weken daaropvolgend bij de burger beperkende maatregelen op te leggen bij het watergebruik kreeg een flinke knauw. Via openbaarheid van bestuur kregen we hierop de volgende uitleg:

‘Door het vervroegd stopzetten van de voetbalcompetitie in maart 2020, werd er door de gemeente proactief gehandeld en werden de voetbalvelden al begin april bezaaid. Normaal is dit pas half mei en mag men de velden niet betreden tot half juli. In april was de temperatuur sterk gestegen, was er veel zonlicht en schrale wind. Door de aanhoudende droogte moesten de velden beregend worden om de kiemende zaadjes en investeringen niet verloren te laten gaan. Na 3 weken waren de zaden jonge grasplantjes geworden en kon de frequentie van het beregenen verminderd worden. Naar aanleiding van een Collegebeslissing van 4 mei 2020 werd er dan een afsprakennota opgesteld betreffende het sproeien van voetbalterreinen.’

De gemeente liet ook weten dat zij momenteel wel bezig zijn met de opmaak van een nieuw klimaatplan. Dit plan zou een luik bevatten over klimaatadaptatie met onder andere; risico- en kwetsbaarheidsanalyse, prioritering en een voorstel van maatregelen. De gemeente werkt hiervoor samen met ZES en Sumaqua. Dit volledige proces is participatief met de bedoeling om zoveel mogelijk betrokken actoren maximaal te informeren over deze problematiek, dus ook hun inwoners. Ook bronbemaling en hergebruik van grondwater zou hierin worden opgenomen. De dienst vergunningen legt in afwachting van de Vlaamse wetgeving wel reeds infiltratie en hergebruik op waar dat mogelijk is.

Volgens het gemeenteraadsverslag van 25 juni van Steenokkerzeel zouden er ook meldingen geweest zijn van het besproeien van voetbalvelden met grondwater. ‘De voetbalclubs werden gecontacteerd en werden gewezen op de voorwaarden in hun vergunning met betrekking tot het gebruik van grondwater, alsook op de besluiten van de gouverneur’, meldt Annelien Symons, afdelingshoofd grondgebiedzaken. Een nieuw reglement rond waterbemaling ging in de gemeente in voegen op 1 juli 2020. Het aantal bemalingsaanvragen zou over het algemeen beperkt zijn.

Kampenhout, die rond bronbemaling al een reglement had, heeft deze bij de droogtemaatregelen onmiddellijk verstrengd; retourbemaling (opgepompt grondwater dat in de nabijheid weer in de bodem wordt teruggebracht) waar mogelijk, een extra buffer van 10.000 liter in plaats van minimum 1000 liter voorzien, werken met een sonde-gestuurde bemaling (apparaat dat ervoor zorgt dat de pomp alleen maar werkt als het nodig is) geldend gedurende de meest droogtegevoelige periode (april tot en met september).

Water is geen verworvenheid die gegeven is voor een eeuwigheid

Schepen Vilvoorde

In Vilvoorde was er tijdens de droogte actieve vraag om bemalingswater te kunnen gebruiken. Het bleek niet zo makkelijk om dit praktisch te kunnen opnemen in de vergunning en het water ter beschikking te stellen. Uiteindelijk waren er twee werven waar men water kon nemen. ‘We hebben het toen niet aan de grote klok willen hangen, omdat wij in onze industriestad met het bijkomend probleem zitten van vervuild grondwater door de zware industrie van vroeger’, zegt Barbara de Bakker (Groen), Schepen van mobiliteit, ruimtelijke ordening, natuur en milieu. Naar de volgende zomer toe willen zij de voorwaarden van oppompen van grondwater aanscherpen. ‘Zo zal de bouwheer verplicht worden een staalafname van het water te laten analyseren. Dit zou dan mee moeten worden opgenomen in de vergunningsvoorwaarden.’

©Foto Barbara de Bakker – Vilvoorde maakt gebruik van water uit het bufferbekken tijdens de droogte. Hiervan kon onder andere de groendienst gebruik maken, omdat zij als bedrijf geen gebruik mogen maken van bemalingswater. De VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) heeft de gemeente hiervoor zelf gecontacteerd en toegang geboden zolang het nodig was en de watertafel het toeliet

De gemeente Opwijk heeft dan weer wél gebruik kunnen maken van opgepompt werfwater voor zijn groendienst. Dit werd bekomen onder druk van INZET , een lokaal en niet-partijgebonden initiatief. Op één plaats heeft men een groot vat gezet waar de buren water konden komen halen (vanuit het bouwproject zelf), maar dit systematisch doen zag de gemeente niet direct mogelijk. De beslissing om een droogteplan op te maken werd, ondanks dat het al een aantal keer op de agenda gebracht werd, uitgesteld tot na de zomer. ‘We dachten dat we daar, na overleg met de landbouwraad, middenstandsraad en andere organisaties om zuiniger om te gaan met water, onmiddellijk al mee zouden kunnen starten. We zagen niet in waarom we zouden moeten wachten‘, zegt Bert De Wel van de oppositiepartij Groen en gemeenteraadslid. De gemeente is voor het opstellen van droogteplannen liever zeker, met duidelijke richtlijnen van de overheid. ‘Aangezien burgemeester Inez De Coninck (n-va) in het Vlaams parlement zit, kan ze wel goed opvolgen wat er vanuit het Vlaamse gewest precies gevraagd zal worden‘, zegt De Wel nog.

Gemeenten blijken traag, wat dit soort problemen betreft, en waterhuishouding staat vaak helemaal achteraan op de agenda. ‘Een gemeente is dikwijls verblind door de kleur van de eigen bril waardoor men teveel kijkt en denkt op korte termijn’, zegt Fred Van Santfoort, bestuurder bij Noordlicht (een burgercoöperatie die werkt aan klimaatproblematiek). ‘Op sommige plaatsen wordt er eindelijk aan gedacht om water mee op te nemen in het luik adaptatie binnen de klimaatactieplannen, maar dan gaat het vaak over verkoeling brengen in de openbare ruimte. Belangrijke punten zoals ontharden, regenwater infiltreren in plaats van afvoeren, regenwater hergebruiken, bemalingswater op bouwwerven nuttig gebruiken kregen bij de meeste gemeenten nooit echt de aandacht die nodig is.

Wachten op de overheid

De technische dienst van de gemeente Meise is recent gestart met de opmaak van een hemelwaterplan. ‘Wij verwachten van de overheid wel meer inhoudelijke verduidelijking rond hemelwaterplannen en droogteplannen en voorbeelden van lastenboeken. Daarnaast zouden we graag een aanpassing zien in het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunnning ( Vlarem II), zodat niet alle gemeenten initiatieven moeten nemen om strengere voorwaarden op te leggen aan bronbemalingen’, zegt Leo vander Kerken, hoofd van de milieudienst. Ook de Provincie zou volgens hem initiatieven kunnen nemen in de richting van standaardteksten en goede voorbeelden, zoals een keuzelijst van mogelijke bijzondere voorwaarden waaruit in functie van de situatie dan gekozen kan worden.

In Hoeilaart hebben ze bij de laatste bemalingsprojecten het opgepompte water aangeboden aan de bewoners. Er is toen massaal water afgehaald aan de pompinstallatie. ‘We zorgen ervoor dat bemalingswater, indien geloosd, terecht komt in onze beken en niet in onze riolering. Een techniek zoals retourbemaling is niet altijd mogelijk in gebieden met een zeer hoge grondwaterstand, zoals in Hoeilaart in de vallei het geval is’, zegt Marc vanderlinden, Schepen van Infrastructuurprojecten, Wonen, Patrimonium en Begraafplaatsen. Hoeilaart heeft zijn eigen waterwinning en draait dus op zijn eentje. De oplossing is om noodverbindingen te hebben met buurgemeenten die kunnen opengezet worden bij problemen. Zij hebben momenteel twee kleine verbindingen met de watertoren van Jezus-Eik en de watertoren van Maleizen. Er dienen verdere investeringen uitgevoerd te worden om de verbindingen tussen de verschillende watertorens beter te maken. ‘De overheid zou de kosten van de waterfactuur laag moeten houden, zodat de nodige investeringen terwijl kunnen plaatsvinden’, zegt de Schepen nog.

©Foto Louis Lammertyn – Watertoren Witherendreef Jezus-Eik

Hemelwaterplannen en droogteplannen

In het antwoord op een parlementaire vraag van 3 juni 2020 werd duidelijk dat van de 300 Vlaamse gemeenten slechts 22 gemeenten een hemelwaterplan hadden, de meeste recente cijfers waarover de VMM toen beschikte. Op dit moment zouden er volgens de VMM 71 gemeenten de opmaak van een HWDP (hemelwater -en droogteplan) hebben aangevat of gefinaliseerd. De volgende bevraging naar de stand van zaken van opmaak van een basis -en detailhemelwaterplan zou starten op 21 april. ‘Dat sommige besturen geen hemelwaterplan hebben geeft weer hoe laag het thema water/droogte op de agenda stond. Dit toont aan dat de aanpak van de structurele droogteproblematiek waarmee Vlaanderen kampt en waar de Minister via de Blue Deal volop werk van maakt hard nodig is‘, zegt de woordvoerder van het Kabinet Zuhal Demir.

De overheid maakt op dit moment volop werk van een stevig waterbeleid. Met haar Blue Deal zal dit impact hebben op alle spelers die hierin belangrijk zijn: industrie, landbouwers, bouwsector, lokale overheden, maar ook u en ik, als gewone watergebruikers. Deze plannen moeten op heel veel lagen en niveaus in onze samenleving doorsijpelen en dat vraagt tijd, net zoals bij water. ‘Tegen 2024 zullen lokale overheden verplicht worden om hemelwaterplannen -en droogteplannen (HWDP) op te maken’, voegt de woordvoerder toe.

Een bezorgdheid van gemeenten is de kostprijs die hieraan vasthangt. Dit gaat het lokaal bestuursniveau extra geld kosten, zonder dat daar onmiddellijk een rechtstreekse financiële opbrengst voor dit bestuursniveau tegenover staat.

Toegang tot watergerelateerde subsidies zal vanaf 2024 worden gekoppeld aan het beschikken over een dergelijk plan.
Binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) is een project opgestart dat uitvoering zal geven aan deze opdracht. Dit project heeft volgende outputs: De opmaak van een blauwdruk voor een hemelwater -en droogteplan;
de opmaak van een goedkeuringsprocedure voor de vaststelling van een hemel-water -en droogteplan; aanpassen van de wetgeving zodat het ontvangen van watergerelateerde subsidies afhankelijk wordt gemaakt van een hemelwater- en droogteplan en de opmaak van een voorstel tot subsidieregeling voor acties uit de hemelwater- en droogteplannen.

Bron: Rapport CIW Methodiek – Hemelwaterplannen 2017 – Overzicht hemelwaterplan, detailwaterplan, uitvoeringsplan. Er gaat heel wat planningswerk vooraf aan de uitvoering.

De Provincie ondersteunt de opmaak van het hemelwaterplannen wel al sinds 1 januari 2017. In het persbericht van 15 februari van de provincie Vlaams-Brabant stond dat de gemeente Kortenberg een provinciale toelage kreeg van 20.712 euro voor het opstellen van een hemelwaterplan. De gemeente Kortenberg is al de vijfde gemeente in Vlaams-Brabant die de subsidie aanvraagt. Herent, Zemst, Kortenaken en Leuven ontvingen al langer subsidie voor een afgewerkt hemelwaterplan. De subsidie bedraagt (eenmalig) 6 euro per hectare plangebied, met een maximum van 90% van de werkelijke studiekost voor de opmaak van (minstens) een (basis)hemelwaterplan. De Provincie meldt dat er op dit ogenblik een 25-tal andere gemeenten bezig zijn met de opmaak van een hemelwaterplan. Vier hiervan zullen binnenkort een subsidieaanvraag indienen. ‘Wie de uitvoering van de acties uit de hemelwaterplannen financiert, hangt af van het type actie en wie ervoor verantwoordelijk is. Elke actiehouder is zelf verantwoordelijk om hierin prioriteiten te stellen en de nodige budgetten te voorzien’, aldus de beleidsadviseur van de Gouverneur.

Aan het opmaken van hemelwater -en droogteplannen gaat een grondige studie vooraf die heel wat tijd vraagt. Wanneer de overheid dit binnen 3 jaar zal verplichten, moet dat het gemeentelijke waterbeleid een grote sprong voorwaarts laten maken.

Vorig deel gemist?

Deel 1 | 26 februari, 2021 | vertelt wat er precies gebeurde in mei 2020 tijdens de strenge droogtemaatregelen en wat het aandeel van burgers en de watermaatschappij was in de week van Hemelvaart. Hier gaan we dieper in detail en antwoorden zoeken op vragen die burgers zich stellen.

Geraadpleegde bronnen: Marijke Huysmans - Hoogleraar grondwaterhydrologie VUB / Parlementaire documenten / Gemeenteraadsleden / Gemeenteraadsverslagen gemeenten / Lokale burgerinitiatieven / De burger.

Onderzoek en artikels : Sofia Van Nuffel

Foto’s: Louis Lammertyn, MyDS Myriam De Smet & burgers

Met bijzondere dank aan enkele wakkere burgers

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

Ga naar overzicht onderzoek Watersnood in Vlaams-Brabant

Lees ook Deel 1 Watersnood in Vlaams-Brabant

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Watersnood in Vlaams-Brabant Deel 1

ONDERZOEK | 6 min. read

Wat veroorzaakte de watersnood in Vlaams-Brabantse gemeenten in de week van 20 mei 2020? Waarom werden strenge droogtemaatregelen opgelegd? Welke rol speelden de watermaatschappij en inwoners hierin? En waarom lijken eindfacturen voor water steeds te stijgen? De burger verwacht een onberispelijke waterbevoorrading, maar de watersnood tijdens het afgelopen voorjaar toont aan dat dat niet zo vanzelfsprekend is.

©Foto Louis Lammertyn

Aanvankelijk werd op 20 mei 2020 een oproep gedaan om in 11 Vlaams-Brabantse gemeenten zuinig om te springen met water, maar al snel bleek dat de geïmpacteerde regio groter was en werd de oproep uitgebreid met drie gemeenten, waaronder Overijse, die het hardst getroffen werd met onderbrekingen in de drinkwatertoevoer. Op 22 mei heeft de provinciegouverneur een verbod uitgevaardigd op het niet-essentieel gebruik van drinkwater in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten. De belangrijkste oorzaaken waren een combinatie van vroege droogte, piekverbruik, de lockdown, en een waterproductiecentrum dat niet over een volle capaciteit kon beschikken.

Samenloop van omstandigheden

Renovatiewerken waterproductiecentrum

Het waterproductiecentrum Geuzenhoek – Huldenberg werd in september 2019 uit dienst genomen en was het volledige jaar 2020 niet beschikbaar door grote renovatiewerken. Bij deze uitdienstname werden niet onmiddellijk vervangende voorzieningen genomen, omdat De Watergroep rekende op de indienstname van een grote waterlevering van water-link in Zemst, die gepland was tegen 1 juni 2020. De werken aan deze verbinding met water-link werden door de aannemer opgeschort omwille van Covid-19. Deze verbinding werd uiteindelijk eind september 2020 in dienst genomen. Zodra de aangepaste planning duidelijk werd, in april 2020, heeft De Watergroep voorbereidingen getroffen om zelf extra capaciteit (extra productieputten) in te zetten tegen juni 2020, maar deze was nog niet beschikbaar.

©Foto’s Louis Lammertyn – Huldenberg waterproductiecentrum in aanbouw

Op 17 mei was er onderbreking in de zones Lubbeek – Kumtich (Tienen), Duisburg (Tervuren) en Langdorp (Aarschot). Deze problemen konden opgevangen worden door herschakelingen in het net en aanpassingen van de pompsturingen. Op 18 mei waren de acute problemen verholpen, maar er dreigde een ernstigere crisis voor het reservoir van Meerbeek.

Het geproduceerde volume kon de verbruiken niet aan en het waterpeil daalde snel. Met blijvende verbruiksvolumes zou het reservoir leeg komen tijdens het lange Hemelvaart-weekend, waardoor de 11 gemeenten in het leveringsgebied Noord-West-Vlaams-Brabant potentieel zonder water zouden komen te zitten. Het betrof de gemeenten Kortenberg, Kampenhout, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Merchtem en Opwijk. Er werd toen beslist om het ter beschikking komen van de extra capaciteit te versnellen en waar mogelijk herschakelingen te doen om de druk op het reservoir van Meerbeek te verminderen. De opeenvolgende dagen van onvoorziene piekverbruiken zorgden ervoor dat over het hele gebied Mid-Oost een leegloop van reservoirs ontstond. De productiecapaciteit was ontoereikend om dit op te vangen. Er waren op dat moment geen verdere herschakelingen mogelijk zonder dat die elders nog grotere problemen zouden veroorzaken.

Bron: De Watergroep – Indeling kritisch gebied Mid-Oost 22 mei 2020. Rode Zone Acute bevoorradingsproblemen. Oranje zone kritische bevoorrading, maar niet acuut

In Tervuren, Hoeilaart, Aarschot (Rillaar, Langdorp) en Tienen (Kumtich) stelden zich lokale problemen waar enkele (voornamelijk hoger gelegen) huizen zonder water kwamen te zitten. Dit vertaalde zich in een 40-tal meldingen in de vier gemeenten samen. In Overijse waren er lokaal en tijdelijk onderbrekingen op 21 en 22 mei, samen goed voor een 250-tal meldingen.

Volgens Sven Willekens (Open vld), Schepen van openbare werken, infrastructuur en financiën en lokaal afgevaardigde van De Watergroep in Overijse, was heel de crisis in de gemeente een storm in een glas water. ‘We zijn heel laat verwittigd door De Watergroep. Wat er precies aan de hand was, is niet goed doorgestroomd tot bij het gemeentebestuur en hierdoor is een noodprocedure opgestart.‘ De crisiscel werd onmiddellijk ingezet zoals dat gebeurt bij een grote ramp; met politie, straten die worden afgezet, mensen die dringend uit vakantie moeten komen, 10.000 flessen water die worden besteld en inwoners die naar de brandweerkazerne komen voor een overlevingspakket. Hier werden er 82 afhalingen geregistreerd.

Uiteindelijk waren er in Overijse maar enkele straten die gedurende een namiddag of voormiddag geen water hadden. Schepen Willekens vertelt dat het een incident was waarvan er op jaarbasis een tiental zijn. ‘VRT en VTM zijn ter plaatse geweest. Zij hebben toen interviews gedaan aan een historische watertoren, die al 10 jaar niet meer werkt, met een persoon die toevallig naast die watertoren woont en dus niets te maken heeft met heel deze zaak. Ik begrijp wel dat nieuws gemaakt moet worden, maar dit was overdreven’, voegt de Schepen nog toe.

Achteraf kan je ermee lachen en zeggen dat het een goede test is geweest

Schepen Overijse

Het is niet de eerste keer dat een ernstig waterbevoorradingsprobleem in de streek zich voordoet. 15 jaar geleden, tussen 18 en 22 juni 2005 is er op één nacht 70 percent boven het daggemiddelde verbruikt. Via een parlementaire vraag werd toen gepolsd naar de oorzaken. Er was toen een lange periode van droogte voorafgaand aan dat weekend en een piekverbruik (te wijten aan gelijkaardige oorzaken door particulieren als afgelopen voorjaar). Men had geen harde bewijzen van extreem verbruik bij de agrarische sector. De waterproductie van de vier productiecentra in de regio was daar niet op voorzien. De opvolging van dit onderzoek is enkel nog terug te vinden in een papieren archief.

Het ging toen om bevoorradingsproblemen in het Hageland tussen Aarschot en Diest. ‘Door het hoge verbruik geraakten de reserves in de watertorens van Meensel-Kiezegem, Bekkevoort en Betekom en in de reservoirs van Houwaart en Zichem uitgeput. De bergings- en toevoercapaciteit in deze regio werd aansluitend uitgebouwd door het versterken van de toevoerleiding van Houwaart naar Meensel-Kiezegem, een nieuwe pompinstallatie in Houwaart en de bouw van een nieuwe watertoren in Meensel-Kiezegem die driemaal de capaciteit heeft van de oude watertoren’, vertelt de woordvoerder van De Watergroep.

Piekverbruiken

Vanaf zaterdag 16 mei 2020 waren er aanhoudend ongeziene piekverbruiken in Vlaanderen. Gedurende zes opeenvolgende dagen waren er in de waterproductiezone Mid-Oost (leveringsgebied Vlaams-Brabant ten noordoosten van Brussel) verbruiken die hoger lagen dan de piekcapaciteit. De capaciteit van de drinkwaterproductie plus leveringen bedraagt 140.345 m3 per dag.

Bron: De Watergroep – Dagen in 2019 en 2020 boven het verbruik van de maximale dagcapaciteit van 140.000 m3

Dit maximum werd in 2018 nooit overschreden, in 2019 werd dit vier keer beperkt overschreden. Vanaf 16 mei 2020 werd dit voor zes opeenvolgende dagen ruimschoots overschreden. Dit piekverbruik kwam ongezien vroeg op het jaar op een moment dat De Watergroep nog niet op volle productiecapaciteit zat.

Bron: De Watergroep – Evolutie drinkwaterverbruik Zone Mid-Ost 2020

Hieronder zie je de evolutie van het totaal huishoudelijk gebruik bij 14 Vlaams-Brabantse gemeenten van 2016 tot 2019. De stijging in een aantal gemeenten vanaf 2018 heeft te maken met het feit dat 11 gemeenten uit de Vlaamse Rand begin 2018 de overstap hebben gemaakt van I.W.V.B./Vivaqua naar De Watergroep. Sommige daarvan werden voorheen al gedeeltelijk door De Watergroep bevoorraad.

Bron: De Watergroep

Dit komt overeen met de globale trend in het waterverbruik: die is licht dalend door gebruik van alternatieve bronnen zoals regenwater en toestellen die minder water verbruiken. Parallel daarmee zien we wel alsmaar hogere piekverbruiken bij lange droge en warme periodes in de zomer (als de regenwaterputten leeg staan). Ookal werd de watercapaciteit sterk verhoogd, dan nog was het onvoldoende om gedurende meerdere opeenvolgende dagen piekverbruiken boven de 140.000 m3 met voldoende leveringszekerheid op te vangen.

Hoge waterfacturen: Lockdown en zwembaden

Een opmerking die burgers vaak maken, is de stijging van eindafrekeningen van de waterfactuur. Voor sommigen is de eindafrekening te complex om te begrijpen of om zelf te controleren. Ook de lekken, en bijgevolg ook waterwerken en onderbrekingen, brengen veel onbegrip bij de burger.

Een waterfactuur is integraal waarin 3 componenten worden aangerekend; productie en levering van drinkwater, afvoer van afvalwater en zuivering van afvalwater), met daarbij telkens een vastrecht (met korting op basis van het aantal gedomicilieerden) en twee tariefschijven (basistarief en comforttarief). Het lijkt een behoorlijk complex verhaal, maar de hoge mate van detail op de factuur, geeft de mogelijkheid om te zien op welke componenten de eventuele stijging van de waterfactuur zich bevindt‘, verduidelijkt de woordvoerder van De Watergroep.

De lichte stijging op het basis en comforttarief heeft te maken met de nieuwe tariefstructuur voor de waterfactuur die sinds begin 2016 in voegen is in heel Vlaanderen.

Een hoge eindafrekening heeft wel degelijk te maken met een hoger verbruik

Kathleen De Schepper, woordvoerder bij De Watergroep

Voor de dagelijkse opvolging van het verbruik baseert De Watergroep zich op productiecijfers, aangevuld met de aan- en verkopen. Jaarstatistieken zijn gebaseerd op het geëxtrapoleerd verbruik op basis van de waterfactuur, die op haar beurt in de regel gebaseerd is op een indexopname. ‘Zodra we in de toekomst de digitale watermeters hebben uitgerold, zullen we verbruikscijfers in real time kunnen opvolgen’, vult de woordvoerder aan. ‘Dit jaar starten we een nieuw proefproject met digitale watermeters in samenwerking met alle andere watermaatschappijen. Als de resultaten goed zijn, starten we vanaf 2023 met een grootschalige uitrol.’

Vanuit De Watergroep is het investeringsbudget zowel voor productie, opslag, toevoer als distributie de voorbije jaren meer dan verdubbeld (gemiddeld 110 miljoen euro per jaar), enerzijds om de infrastructuur te moderniseren, maar anderzijds ook om bijkomende capaciteit uit te bouwen. Daarnaast werd er een intensief programma opgezet om lekverlies op korte termijn te reduceren, waarbij ambitieuze doelstellingen werden gedefinieerd.

‘De tijdelijke en lokale onderbrekingen van de waterlevering afgelopen mei waren te wijten aan overmacht, waar geen financiële compensatie tegenover staat. We hebben wel aan de betrokken gemeenten nooddrinkwater ter beschikking gesteld, zodat de betrokken bewoners hiermee konden worden bevoorraad’, antwoordt de woordvoerder wanneer we polsen naar een compensatie bij de onderbrekingen van mei 2020.

©Foto Louis Lammertyn

Omwille van Corona waren veel mensen thuis; meer telewerk, kinderen die meer thuis zijn, gezinnen die minder op reis gaan, waardoor je normaal elders water gaat gebruiken, tellen zeker mee bij het hoge waterverbruik. Bij bedrijven is het verbruik eerder naar beneden gegaan. Daarnaast is de aankoop van zwembaden aanzienlijk toegenomen. ‘Een niet te onderschatten rol zijn de grote opblaasbare zwembaden die je aan actieprijzen kon kopen in de supermarkt, waar je makkelijk zes tot tien kubieke meter water in moet doen. Als je dat vergelijkt met een jaarverbruik van een gemiddeld gezin, is dat een behoorlijk percentage. Zwembaden met een minder goed filtersysteem moet je ook regelmatiger verversen’, zegt de woordvoerder nog.

Sinds 2017 heeft Faba, de federatie van algemene bouwaannemers, een eigen groepering van zwembadbouwers. Zij schreven in een persbericht dat 2019 een recordstijging van 27% kende voor het aanleggen van zwembaden. De eerste maanden van 2020 zouden ze al een stijging van 21% in hun orderboekje hebben genoteerd. Zij beschikken echter niet over concreet cijfermateriaal om deze percentages te staven, maar baseren zich hiervoor op enquêtes afgenomen bij hun leden, voornamelijk bouwondernemingen. Ook STATBEL (statistieken België) van de FOD Economie en Testaankoop hebben geen cijfers of zicht op deze trend.

Een onafhankelijk regionaal persbureau en partner van RINGTV promootte in Vlaams-Brabant, ten midden van de droogteperiode waar iedereen gevraagd werd om extra waakzaam te zijn op het verbruik van water, het verhuren van grote zwembadcontainers van wel zes op twee meter en 1,20 meter diep. Na contactopname met datzelfde persbureau voor meer uitleg, kwam er geen commentaar.

In een vervolg zoomen we dieper in op het huidige waterbeheer binnen verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten. Hoe gaan ze hier mee om op korte en lange termijn? En krijgen ze hierbij voldoende ondersteuning van de overheid? Lees Deel 2.

Geraadpleegde bronnen: De Watergroep / STATBEL FOD Economie / FABA / Testaankoop / Gemeenten / De burger 

Onderzoek en artikel : Sofia Van Nuffel

Foto’s: Louis Lammertyn & MyDS Myriam De Smet

Met bijzondere dank aan enkele wakkere burgers

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

Ga naar overzicht onderzoek Watersnood in Vlaams-Brabant

Lees ook Deel 2 Watersnood in Vlaams-Brabant

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Watersnood in Vlaams-Brabant Overzicht

ONDERZOEK | 1 min. read

Water, water, de rest komt later

Kranen en regenputten zonder water. Geen fictie, maar een realiteit die zich herhaalt. Vlaams-Brabantse gemeenten mochten het afgelopen voorjaar aan de lijve ondervinden. Een incident dat niet alleen vragen oproept bij onze dagelijkse omgang met water, maar ook bij het gemeentelijke en Vlaamse waterbeleid.

©Foto Louis Lammertyn

Kort samengevat | 20 mei 2020. Inwoners van Vlaamse-Brabantse gemeenten kregen een dwingende oproep om het watergebruik streng te beperken. Desondanks lag het waterverbruik in deze periode abnormaal hoog. Burgers waren ongerust, want bij enkele gemeenten kwam er zelfs enkele dagen amper water uit de kraan. Regenwaterputten waren op vele plaatsen leeg. De Watergroep kon niet over de volle capaciteit beschikken door de renovatie van een waterproductiecentrum. De verkoop en verhuur van privé-zwembaden werd tegelijk volop gepromoot en de waterfactuur was volgens de burger veel te hoog. Inwoners meldden waterverspilling bij bouwwerven. Sportvelden en voortuinen bleven veel te groen. Bij gemeenten komt de actie tegen droogte niet of te traag op gang. Minister Zuhal Demir was verontwaardigd en besliste om na vier jaar droogte het waterbeleid op agendapunt nummer één te zetten. Een kluwen aan contradicties dat steeds meer vragen doet rijzen bij het individuele, gemeentelijke en Vlaamse waterbeheer en vroeg om een onderzoek.

Deel 1 | 26 februari, 2021 | vertelt wat er precies gebeurde in mei 2020 tijdens de strenge droogtemaatregelen en wat het aandeel van burgers en de watermaatschappij was in de week van Hemelvaart. Hier gaan we dieper in detail en antwoorden zoeken op vragen die vele burgers zich stellen.

Deel 2 | 10 maart, 2021 | zoomt dieper in op het huidige waterbeheer binnen verschillende Vlaams-Brabantse gemeenten. Hoe gaan ze hier op korte en lange termijn mee om? En krijgen ze hierbij voldoende ondersteuning van de overheid?

Onderzoek en artikels : Sofia Van Nuffel

Foto’s: Louis Lammertyn, MyDS Myriam De Smet & burgers

Met bijzondere dank aan enkele wakkere burgers

Dit onderzoeksartikel kwam tot stand met de steun van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

Lees Deel 1 Watersnood in Vlaams-Brabant

Lees Deel 2 Watersnood in Vlaams-Brabant

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

Vrouwen in alternatieve media: potentieel voor meer diversiteit in berichtgeving

Artikel | 3 min. read

Een realistisch beeld krijgen op de man-vrouwverhouding in media is essentieel. Onderzoek belicht deze verhouding vooral bij traditionele media. Binnen de alternatieve berichtgeving ligt voor vrouwen nog een groot potentieel.

Om de vijf jaar vindt het internationaal onderzoek Global Media Monitoring Project (GMMP) plaats, die de representatie van vrouwen en mannen in de traditionele media weergeeft (radio, televisie, nieuws en kranten). Alternatieve media, die een tegenwicht bieden, doelen meer op het verspreiden van nieuws via internet en benaderen onderwerpen vanuit een andere invalshoek, zoals bijvoorbeeld onderzoeksjournalistiek en datajournalistiek. Een traditionele krant die online bericht, wordt niet gezien als alternatief nieuwsmedium.

Kloof gender in media stagneert

In België vertegenwoordigen vrouwelijke journalisten 33% van het medialandschap. Op dit moment evolueert het weinig. Volgens het onderzoek van het GMMP (2015) is het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke journalisten het grootst in printmedia (27% vrouwen, versus 73% mannen). Byerly (2004) wijst op het belang van vrouwen in de media, ze dragen mee aan een meer gedifferentieerd beeld van vrouwen en mannen in de media en doorbreken zo mee de status quo.

Bron: Rapport – Het profiel van de Belgische journalist in 2018

‘In journalistieke opleidingen zie je nochtans veel vrouwelijke studenten. Vrouwen gaan eerder op latere leeftijd afhaken. In datajournalistiek en onderzoeksjournalistiek zie je wel opvallend minder vrouwen die er uiteindelijk iets mee doen’, zegt Sara De Vuyst die genderbreuklijnen in de journalistiek onderzoekt op de UGent. ‘Alternatieve projecten die voorheen zijn opgestart met budgetten van het Vlaams Journalistiek Fonds (dat nu niet meer bestaat), zijn voornamelijk opgericht door jonge witte mannen.’

©Misflits – Slide Conferentie Vrouwen en media 6 maart 2020

De genderbalans herstellen

De Universiteit van Amsterdam, die geloofwaardigheid en gender in het brengen van nieuws bestudeerde, concludeert dat er een beter evenwicht moet komen en dat vrouwelijke initiatieven meer zichtbaar gemaakt moeten worden. De traditionele media geeft op dit moment een verwrongen beeld van de realiteit. 

‘De enige oplossing, op lange termijn, is dat die trend wordt doorbroken. Laat vrouwen schrijven en rapporteren over de onderwerpen die als ‘belangrijk’ worden gezien zoals politiek, internationale conflicten en economie. Maar ook over onderwerpen die vaak door mannen worden geclaimd, zoals techniek en sport. Als je daarmee het publiek kunt aantonen dat vrouwelijke journalisten daar net zo goed verslag over kunnen doen als mannen kan de vicieuze cirkel worden doorbroken’, zegt Mark Boukes, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.

Vrouwelijke initiatieven zouden meer in de kijker moeten worden gezet, maar zij moeten zich dubbel zo hard bewijzen

Mark Boukes UAmsterdam

Dat doorbreken vraagt lef. Het publiek zal eerst deze vrouwelijke journalisten meer kritisch bekijken en twijfels zaaien over hun geloofwaardigheid. Niettemin moet de organisatie waarvoor ze werken achter hen blijven staan, en ze de kans geven om hun expertise te bewijzen. Dit vereist dat de meeste capabele personen worden aangewezen, want als vrouwelijke journalisten worden belast met een onderwerp waar ze minder kennis van hebben, kan dat de vooroordelen juist versterken. 

Stereotype onderwerpen zijn genderbepaald; vrouwen zouden meer schrijven over de ‘zachtere thema’s zoals lifestyle, mode, koken, kinderen. Politiek, economie, sport en technologie wordt overwegend meer bij mannen gezien. Ook onderzoeksjournalistiek wordt vaker geplaatst in de ‘harde journalistiek’, en dus kan je volgens het stereotype ook concluderen dat je daar minder vrouwen vindt.

Het heeft ook vaak te maken met status. Onderzoeksjournalistiek heeft meer aanzien en status en wordt dan meer geassocieerd met mannelijkheid. Ook wordt er algemeen meer beroep gedaan op mannelijke experten’, zegt De Vuyst nog.

Potentieel in alternatieve media

Wanneer je de vraag bij internationale platformen stelt, ervaren heel wat vrouwelijke journalisten dat bepaalde voorgestelde onderwerpen vaak niet door een hoofdredacteur of eindredacteur worden aanvaard of zelfs weggelachen.

‘Om die reden en vanuit frustratie zijn er vrouwen die een eigen innovatief platform aanbevelen of oprichten. Iets wat ik vaak hoorde tijdens mijn internationaal onderzoek, aan de hand van diepte-interviews, is dat de traditionele mediasector nog steeds zo vastgeroest zit in bepaalde genderpatronen dat vrouwen beslissen om eruit te stappen en hun eigen projecten oprichten’, aldus De Vuyst.

Er is nog veel ruimte open op de alternatieve markt en dat potentieel gebruiken is essentieel om een realistischer mediabeeld te krijgen. Gekendere alternatieve media opgericht door vrouwen of waar er aandacht is voor de man-vrouw balans: Charlie Magazine (ondertussen gestopt) en Vice.

Het nieuws nu is geen weerspiegeling van de samenleving. Veel mensen herkennen zich er niet meer in. In dat opzicht is er potentieel om iets te ondernemen buiten de traditionele mediasector

Sara De Vuyst UGent

Vrouwelijke thema’s onderbelicht

Newsmavens, een internationaal project dat gedurende twee jaar de media heeft onderzocht vanuit een vrouwelijk perspectief door vrouwelijke journalisten in heel Europa, wilden ontdekken wat er met het nieuws zou gebeuren als alleen vrouwen het nieuws zouden kiezen. Daarnaast keken ze naar seksisme in de Europese media. Daaruit bleek dat vrouwelijke experts minder worden geraadpleegd in het maken van nieuws. Hot topics in België waren de abortuswet, het gevecht tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld (zie alle #metoo verhalen in 2017 – 2018). Daarnaast ook de noodzaak om opnieuw na te denken over straffen en behandeling bij seksueel geweld (naar aanleiding van de brutale moord op de 23-jarige Julie van Espen). Hoewel een lichte vooruitgang is België een trage leerling op vlak van gendergelijkheid volgens het Global Gender Equality Gap index.

Bron: Global Gender Equality Gap Index Belgium 2019

Steun zoeken bij gelijkgestemden

Om steun te vinden bij dergelijke initiatieven kan je je aansluiten bij internationale groepen of netwerken die elkaar ondersteunen in het journalistiek ondernemen. In die groepen wordt gesproken over de obstakels bij het ondernemen en seksisme, je kan daar ook tips uitwisselen met mensen die iets anders willen doen in de journalistiek. Internationaal kan je er heel wat vinden. In België zijn die groepen informeler en moeilijker vindbaar.

Geraadpleegde bronnen: GMMP report 2015 / Wetenschappelijk artikel - Masterproef van Justine Vergotte – Faculteit politieke en sociale wetenschappen UGent (2016-2017) / Global Gender Equality Index 2019 / Amsterdam School of Communication Research, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands Rapport A woman's got to write what a woman's got to write door Elena Klaas en Mark Boukes / Newsmavens: Roadmap to Women’s Rights in Europe.

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal

35 jaar Bende van Nijvel

ARTIKEL | 2 min. read

Voor de nabestaanden niet alleen koud, ook té stil

en vergeten lectuur

De coronacrisis overschaduwt stil leed dat minder en minder recht van spreken lijkt te hebben. Voor de nabestaanden van slachtoffers van de Bende van Nijvel lijkt er maar geen einde in zicht te komen. Nochtans beweert Minister Geens de daders van het bergenhoge dossier te zullen kunnen vatten nog voor de verjaring in 2025. Na de hellelange koude is er nu ook een doodse stilte gevallen en weten nabestaanden niet wat onderzoekers op dit moment ondernemen.

©Foto Misflits.be – Detail van tien meter lange ‘VRAAGDEKEN’ – Lees het interview met nabestaande Ingrid Mulder, zus van Marie-Jeanne die vermoord werd op 9 november 1985 door de Bende van Nijvel.

Het moet een dikke drie jaar geleden zijn dat de nabestaanden van de slachtoffers van de Bende van Nijvel werden bijeengeroepen. Van de beloofde transparantie over de stand van zaken in het onderzoek is niets meer gekomen. Ook de opgravingen in juli 2020 in Pécrot hebben zij via de algemene pers moeten vernemen. Dat vertelt Ingrid Mulder, zus van overleden Marie-Jeanne, die samen met Ingrids’ twee kinderen in de Delhaize in Aalst waren toen de Bende toesloeg in november 1985. Voor de herdenking dit jaar in Aalst stond burgemeester D’Haese een moment stil bij de herdenkingssteen op de gemeentelijke begraafplaats. De stilte bij justitie en bij de gemeente tegenover de nabestaanden is oorverdovend.

©Foto Misflits.be – Herdenkingssteen en Vraagdeken lapjes van kledingstukken van slachtoffers op de begraafplaats in Aalst ter nagedachtenis van de overval 9 november 1985 Delhaize Aalst.

Ondertussen is het drie jaar geleden dat de prachtige verfilming van Stijn Coninx van het boek ‘Niet schieten’ werd vertoond. Een film die de belevingswereld van slachtoffers en nabestaanden liet zien en die bij vele kijkers hard binnenkwam.

Mag je na zoveel tijd als nabestaande nog zoveel uitleg of aandacht vragen? Voor hen die het van dichtbij meemaakten blijft de hopeloosheid hangen en verandert er niets. Een huwelijk kan je na 35 jaar herdenken met koraal. Hoe kan je een onopgeloste misdaad na 35 jaar herdenken? Met stilte?

Cover van het boek De Bende (een documentaire) van Paul Ponsaers en Gilbert Dupont – EPO Uitgeverij

Hoewel het als buitenstaander op fictie of horror lijkt die je je moeilijk voor de geest kan halen, is het voor nabestaanden een wonde die moeilijk geneest. Tenzij je een fervent volger bent van de verhalen en forums omtrent het dossier, is het voor anderen haast onmogelijk om de aanloop van de gebeurtenissen voorafgaand op hetgene de traditionele pers schreef te weten te komen. In 1988 maakten gerechtelijk verslaggever van La Dernière Heure, Gibert Dupont en Paul Ponsaers, emeritus hoogleraar criminologie aan de UGent ‘De Bende’ een documentaire in boekvorm van 313 pagina’s. In het voorwoord beschreven ze toen al het moeizame aanslepen van het onderzoek gedurende de eerste vijf jaar. Nu zijn we dertig jaar verder.

Het boek (een documentaire) beschrijft in detail het begin van de tijdlijn van de eerste moorden tot vijf jaar later. Beide schrijvers hebben zich niet willen beperken tot het uitwerken van één specifieke hypothese met bewijzen. Het is onderverdeeld in vier delen; feiten die in verband staan met de Bende van Nijvel (waarom, wanneer, hoe), de piste die gevolgd werd door de onderzoekers in Nijvel, daarna in Charleroi. Deel drie gaat nader in op het Dendermondse onderzoek. Het laatst deel in dit boek handelt over het onderzoek zelf waar kritische kanttekeningen werden gezet bij de manier waarop het onderzoek gevoerd en niet gevoerd werd.

Het boek ‘De Bende’ kan je gratis downloaden via EPO-Uitgeverij.

Lees het interview met Ingrid Mulder, zus van één van de slachtoffers van de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985, die eerbetoon wil doen aan alle slachtoffers van onopgeloste misdaden, terreur en diep verdriet.

Dit artikel kwam tot stand zonder enige financiële ondersteuning.

Vond je het interessant? Dan kan je dit artikel waarderen met een vrije donatie via crowdfunding.

Crowdfunding Koalect

Naar de website

Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.

Wil je bijdragen en mee het nieuws uit de streek diverser maken? Dat kan via Koalect crowdfunding of doneren via QR – Paypal.

Crowdfunding Koalect

Donaties via QR – Paypal