Waarom Misflits.be?

INTRODUCTIE | 1 min. read

Naar de website

Innovatie – Creativiteit – Experimenteel – Collaboratief – Menselijk

Misflits.be is een nieuw online medium en brengt inkijk in actuele en vergeten thema’s via artikels, onderzoek, portret & interview en creatieve beelden.

We laten de menselijke kant van berichtgeving zien. We pakken dit empathisch aan, maar checken ook feiten en berichten waarheidsgetrouw. We brengen verhalen die de lezer kunnen raken, zonder sensatiewellustig te worden.

We houden van een frisse manier om de ambacht van berichtgeving tot zijn recht te laten komen, zonder angst om te durven experimenteren of innovatief te zijn. 

We brengen onderwerpen op een begrijpelijke en creatieve manier.

This image has an empty alt attribute; its file name is Journalist-_-Riikka-Sormunen.png
©illustratie Riikka Sormunen

We zijn van mening dat we in tijden van grote onzekerheid en groeiend ongeloof in de media het voortouw moeten nemen. We moeten niet alleen berichten over feiten, maar jou als lezer ook terug zin geven om nieuws te volgen en mee te denken.

Grote mediahuizen en commerciële zenders hebben een loopje genomen met participatie, waardoor niemand vandaag meer weet wat te geloven. Als journalist mogen we ‘de kern’ van onze job niet uit het oog verliezen. Misflits.be kiest ervoor om te luisteren naar de zorgen van de burger.

Hetgeen jullie lezen wordt dus niet alleen door ons bepaald. Als lezer kan je ontevreden zijn over de aanpak en verward zijn door de informatie van traditionele media. We willen jou wakker maken om mee verantwoordelijk te zijn voor wat er gebracht wordt in de media. Misflits.be geeft jou die kans.

We waken er over dat dit ten allen tijde gebeurt op een respectvolle en constructieve manier. We geven geen gevolg aan vragen, berichten en opmerkingen die de waardigheid en het privéleven van mensen kunnen aantasten.

‘We kunnen niet heel de wereld redden, we kunnen wel onze bijdrage leveren aan het vergroten van een constructief rimpeleffect’

Draag bij aan ons werk.

Naar de website